• Fundusz im. Wiktorii Iljin

    •  

     Zdjęcie przedstawia portret Wiktorii Iljin.

      

     Wiktoria Iljin żyła w latach 1918-1995. Była wybitną artystką rzeźbiarką. W wieku 4 lat straciła słuch.

     Od 1998r. w Ośrodku, zgodnie z testamentem artystki, aby pomagać dzieciom z wadą słuchu, istnieje

     Fundusz im. Artystki Rzeźbiarki Wiktorii Iljin.

     Pieniądze z tego funduszu są przeznaczone na zakup aparatów słuchowych dla najbardziej potrzebujących uczniów Ośrodka.

     Pełnomocnikiem funduszu jest pani Małgorzata Szemiot-Zoll.

      

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie