Profil Ośrodka

 

              Ośrodek zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży z wadą słuchu, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z całej Polski.

 

Strukturę Ośrodka stanowią:

 

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (od momentu wykrycia wady słuchu do podjęcia nauki w szkole)
  • Przedszkole  Nr 343 (od 2,5 r.ż. do podjęcia nauki w szkole)
  • Szkoła Podstawowa Nr 196 z oddziałami gimnazjalnymi
  • Internat

 

 

 

 

Kształcenie prowadzone jest metodą werbalną z wykorzystaniem metod surdologopedycznych i surdopedagogicznych w ramach opracowanych dla uczniów indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych.

W szkołach realizowane są programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów słabosłyszących, oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązującej w szkołach ogólnodostępnych. Dzieci uczą się języka angielskiego.

 

Nadrzędnym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i samodzielnego życia w świecie ludzi słyszących. Systematyczna praca nad rozwojem mowy wychowanków, wzbogacaniem słownictwa, poznawaniem i stosowaniem właściwych form gramatycznych oraz poprawną artykulacją przynosi bardzo dobre rezultaty. Jednak dla zapewnienia pełnej realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele i wychowawcy w uzasadnionych przypadkach oprócz mowy dźwiękowej wykorzystują alternatywne sposoby porozumiewania się: pismo, daktylografię, język migowy (PJM) lub inne metody zgodne z potrzebami ucznia takie jak AAC, PCS, piktogramy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
    00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
  • 022 831 32 09
    022 831 32 00 (fax)

Galeria zdjęć