Gimnazjum Nr 153

 

Edukacja w Gimnazjum skoncentrowana jest na zapewnieniu uczniom wszechstronnego rozwoju zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i samodzielnego życia w świecie ludzi słyszących.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone sią w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego (obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych). Uczniowie uczą się języka angielskiego. W klasie III przystępują do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego. Arkusze egzaminacyjne są dostosowane do możliwości dzieci słabo słyszących i niesłyszących.

 

W gimnazjum klasy liczą 5 - 8 uczniów. Daje to nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, skutecznego wspierania rozwoju oraz zwracania uwagi na trudności szkolne. Każdy uczeń ma zapewnione dostosowanie form i metod pracy do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zapewniamy bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju.

 

Wszystkie oddziały dysponują klasami dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne dostosowane do uczniów z wadą słuchu, salę gimnastyczną i rytmiczną. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputery, a większość także w tablice multimedialne.

 

 

 

 

Naszym uczniom zapewniamy:

 

 • wszechstronną, wielospecjalistyczną pomoc opartą na zintegrowanym systemie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych – dla każdego ucznia przygotowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,
 • systematyczną pracę nad rozwojem mowy, wzbogacaniem słownictwa i poprawną artykulacją,
 • fachową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów z przygotowaniem surdopedagogicznym,
 • zróżnicowane  tempo nauczania w zależności od możliwości uczniów,
 • zindywidualizowane podejście do uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczniów,
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów,
 • rodzicom zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga,
 • możliwość korzystania z bezpłatnych podręczników,
 • dla uczniów z Warszawy możliwość korzystania z bezpłatnego transportu do szkoły i do domu,
 • dla uczniów spoza Warszawy możliwość bezpłatnego korzystania z pobytu w Internacie.

 

Absolwenci naszego gimnazjum kontynuują naukę w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych, a część także na studiach wyższych.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
  00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
 • 022 831 32 09
  022 831 32 00 (fax)

Galeria zdjęć