• Przedszkole Nr 343

    •  

     Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z wadą słuchu oraz dla dzieci z afazją od 2,5 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

      

     Wychowankowie przyjmowani są do grupy przedszkolnej na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

      

     Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o podstawę programową ogólnego wychowania przedszkolnego oraz dostosowane do możliwości dziecka słabosłyszącego i dziecka z afazją.

      

     Celem przewodnim jest rozwijanie mowy, kształcenie nawyku mówienia oraz  uwrażliwianie słuchu. Jednak dla zapewnienia pełnej realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele i wychowawcy w uzasadnionych przypadkach oprócz mowy dźwiękowej wykorzystują alternatywne sposoby porozumiewania się: pismo, daktylografię, język migowy (PJM) lub inne metody zgodne z potrzebami ucznia takie jak AAC, PCS, piktogramy.

      

     Nauczyciele i opiekunowie dbają o wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i społecznych. W starszych grupach dzieci przygotowywane są do podjęcia nauki szkolnej.

      

      

     Przedszkole pracuje w godzinach 7:30 do 17:00, natomiast w godzinach 7:00 – 7:30 zapewniamy dzieciom opiekę świetlicy.

      

     Każdy uczestnik zajęć posiada Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, zainteresowań, opracowany na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz diagnozy dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce.

      

     Proponujemy:

      

     • interesującą ofertę zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
     • serdeczną, rodzinną atmosferę,
     • ładne, kolorowe, dobrze wyposażone sale przeznaczone dla małych dzieci w wydzielonej części budynku,
     • bogaty zestaw pomocy dydaktycznych oraz zabawek, w tym również oferowanych przez UE,
     • spędzanie czasu na bezpiecznym, ogrodzonym placu zabaw na terenie Ośrodka,
     • smaczne posiłki w stołówce Ośrodka,
     • wyjścia edukacyjne w celu poznania najbliższego otoczenia,
     • pięć razy w tygodniu dyżur wykwalifikowanej pielęgniarki,
     • możliwość zamieszkania w internacie dla dzieci spoza Warszawy.

      

     Rodzicom zapewniamy zajęcia pokazowe, instruktaż, wymianę doświadczeń oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Od rodziców oczekujemy współpracy i zaangażowania w proces rehabilitacji dziecka.

      

     Przedszkolaki biorą udział w zajęciach grupowych i indywidualnych:

      

     • szeroki program opieki logopedycznej i neurologopedycznej,
     • ćwiczenie metodą verbotonalną,
     • logorytmikę,
     • terapię Integracji Sensorycznej,
     • terapię metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
     • zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu,
     • rehabilitacja ruchowa,
     • terapię indywidualną prowadzoną przez psychologa w razie potrzeb.

      

     O proponowanych zajęciach czytaj więcej w zakładce ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE.

      

     Zapraszamy do naszego Przedszkola!

      

     Jeśli chcesz zapisać dziecko tu możesz pobrać podanie,

     a następnie skontaktuj się z Sekretariatem Ośrodka w celu złożenia karty zgłoszenia i umówienia na indywidualną rozmowę w placówce.

      

      

      

   • Kontakt

    • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
    • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
    • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
    • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
    • https://www.facebook.com/sosw15/
    • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
    • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
    • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • Logowanie

    • FACEBOOK