Internat

 

Internat Ośrodka połączony jest bezpośrednio ze szkołą. Uczniami zamieszkującymi
w internacie opiekują się nauczyciele - wychowawcy, którzy są surdopedagogami. Wszyscy wychowankowie są podzieleni na grupy. Pod okiem wychowawców odrabiają lekcje i spędzają czas wolny. Fachowa i systematyczna pomoc ułatwiają dzieciom opanowanie programu nauczania. Życzliwa opieka surdopedagogów sprawia, że internat to prawdziwy dom. W internacie prowadzone są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody sportowe i zabawy. Nasi wychowankowie uczestniczą również w wielu konkursach i zawodach sportowych na terenie całej Polski, w których odnoszą sukcesy. Zapewniamy doskonałe warunki mieszkaniowe, sprzęt audio -wizualny i sale wyposażone w komputery.

 

W Internacie panuje przyjazna i ciepła atmosfera:

Podzcas pobytu w Internacie organizowane są wyjścia do ciekawych miejsc w Warszawie:

 

 
Uczestniczym w zajęciach dodatkowych:

Współpracujemy z Młodzieżowy Domem Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach komputerowych
i plastycznych.
Uczestniczymy też w zajęciach teatralnych w Klubie "Mikroscena" na ul. Wójtowskiej.

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
    00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
  • 022 831 32 09
    022 831 32 00 (fax)

Galeria zdjęć