• Kalendarz roku szkolnego 2019/20

    •  

      

      

      

     1

      

     Rozpoczęcie rocznych zajęć

     dydaktyczno-wychowawczych

      

      

            2 września 2019r.

      

      

     2

      

     Zimowa przerwa świąteczna

      

      

             23 grudnia 2019r. - 1 stycznia 2020r.

      

      

      

     3

      

     Koniec I semestru

      

      

      

             31 stycznia 2020r.

      

      

     4

      

     Ferie zimowe

      

            10  – 23 lutego 2020r.
             województwo:  mazowieckie

      

      

      

     5

      

     Egzamin ósmoklasisty

     - język polski

     - matematyka

     - język obcy nowożytny

      

     • dodatkowy termin

     - język polski

     - matematyka

     - język obcy nowożytny

      

      

           

            21 kwietnia 2020 r. - wtorek

            22 kwietnia 2020 r. - środa

            23 kwietnia 2020 r. - czwartek

      

      

            1 czerwca 2020r.

            2 czerwca 2020r.

            3 czerwca 2020r.

     6

      

     Wiosenna przerwa świąteczna

      

            9 - 14 kwietnia 2020r

      

     7

      

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      

      

            26 czerwca 2020r.
         

      

     8

      

     Ferie letnie

      

      

            27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

      

      

      

     9

      

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

      

     2, 3 stycznia 2020r.  (czwartek, piątek)

     12 czerwca 2020r. (piątek)

      

      

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie