• O nas

   •      W ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani, systematycznie dokształcający się  nauczyciele, wychowawcy i specjaliści z przygotowaniem surdopedagogicznym oraz studiami kierunkowymi. Zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne prowadzą: surdologopedzi, neurologopedzi,  logopedzi, reedukatorzy, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści.


    Zdjęcie przedstawia salę do integracje sensorycznej.

    Placówka posiada nowoczesne pracownie: komputerową, biologiczną, plastyczną, oraz gabinety

    logopedyczne, wczesnego wspomagania, psychologa, Integracji Sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, EEG Biofeedback.


     

    Zdjęcie przedstawia salę rehabilitacji ruchowej.

     

     

    Wszystkie oddziały dysponują klasami dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne dostosowane do uczniów z wadą słuchu, salę gimnastyczną i rytmiczną. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputery, a większość także w tablice multimedialne.
    Podnosząc jakość pracy ośrodka kadra opiera się na zasadach współpracy nauczycieli i rodziców. Podstawową zasadą jest wspieranie rodziców specjalistycznymi poradami, prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć otwartych. Szkoła gwarantuje poszanowanie uczuć religijnych i wychowania w duchu tolerancji i godności.

         Zdjęcie przedstawia uczniów i panią prowadząca zabawę podczas pikniku na placu szkolnym.Tradycyjnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego organizowane są integrujące pikniki rodzinne.

    Ośrodek stale współpracuje z APS im. Marii Grzegorzewskiej i IFiPS w Kajetanach oraz PZG.

    Ośrodek mieści się w dawnym pałacu Sapiehów, który znajduje się w centrum Warszawy na Nowym Mieście, co sprzyja dogodnemu dojazdowi. Uczniowie mają do swojej dyspozycji bezpieczny, ogrodzony teren przyszkolny z nowoczesnym boiskiem do piłki nożnej i siatkowej, bieżnią oraz bezpiecznym placem zabaw.

     

     

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie