• Szkoła Podstawowa

    •  

     Edukacja w Szkole Podstawowej skoncentrowana jest na wszechstronnym rozwoju psychofizycznym dziecka z wadą słuchu lub dziecka z afazją oraz intensywnym rozwoju mowy werbalnej.

     Kształcenie odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z dostosowaniem do potrzeb i możliwości uczniów słabosłyszących. Każdy uczeń ma opracowywany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na każdy etap edukacyjny.

     Pierwszym etapem kształcenia w Szkole Podstawowej jest edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3). Zajęcia zorganizowane są w sposób sytuacyjno-zadaniowy, integrując treści edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, komputerowej oraz wychowanie fizyczne. Od klasy 1 dzieci uczą się języka angielskiego.

      

     Uczniowie podczas lekcji matematyki.

      

     Drugim etapem kształcenia jest nauczanie przedmiotowe (aktualnie w klasach 4-8). Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, gdzie uczniowie nabywają niezbędne wiadomości i umiejętności. Dotychczas kształcenie w szkole podstawowej zakończone było przystąpieniem do sprawdzianu w szóstej klasie dostosowanego do możliwości dzieci z wadą słuchu (słabosłyszących i niesłyszących).

      

      

      

      

     Uczniowie siedzący w ławkach podczas lekcji.

      

     W szkole podstawowej klasy liczą 5 - 8 uczniów. Daje to nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, skutecznego wspierania rozwoju oraz zwracania uwagi na trudności szkolne. Każdy uczeń ma zapewnione dostosowanie form i metod pracy do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zapewniamy bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju.

      

      

      

     Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputery, a większość także w tablice multimedialne.

     Naszym uczniom zapewniamy:

     • wszechstronną, wielospecjalistyczną pomoc opartą na zintegrowanym systemie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych – dla każdego ucznia przygotowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,
     • systematyczną pracę nad rozwojem mowy, wzbogacaniem słownictwa i poprawną artykulacją prowadzoną przez neurologopedów i surdologopedów,
     • fachową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów z przygotowaniem surdopedagogicznym,
     • zróżnicowane  tempo nauczania w zależności od możliwości uczniów,
     • zindywidualizowane podejście do uczniów,
     • zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczniów,
     • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów,
     • rodzicom zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
     • możliwość korzystania z bezpłatnych podręczników,
     • dla uczniów z Warszawy możliwość korzystania z bezpłatnego transportu do szkoły i do domu,
     • dla uczniów spoza Warszawy możliwość bezpłatnego korzystania z pobytu w Internacie.

      


  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie