• Oferta Ośrodka

    •  

     Ośrodek oferuje:

      

     • naukę w małych zespołach klasowych (6-8 osób),
     • fachową kadrę z doświadczeniem w nauczaniu dzieci z wadą słuchu i dysfunkcjami sprzężonymi,
     • dostosowanie form i metod nauki zgodnie z potrzebami dzieci z wadą słuchu,

      

      

      

      

      

      

      

                    - logopedię,

                    - terapię pedagogiczną,

                    - rewalidację indywidualną,

                    - muzykoterapię,

                    - EEG Biofeedback

                    - Integrację Sensoryczną,

                    - gimnastykę korekcyjną,

                    - rehabilitację ruchową,

                    - zajęcia prowadzone metodami

                      wspomagającymi:

                         metodą verbotonalną, 

                         metodą W. Sherborne,

                         metodą Dobrego Startu,

                         metodą P. Dennisona,

                         logorytmiczną,

      

      

     • różnorodne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania wychowanków:

      

                    - koło matematyczne,

                    - koło polonistyczne,

                    - koło plastyczne,

                    - koło historyczne,

                    - koło biologiczno - chemiczne,

                    - koło sportowe,

                    - koło taneczne,

                    - koło teatralne

                    - koło plastyczno-florystyczne

      

      

      

      

      

      

                    - koło dziennikarskie,

                    - koło fotograficzne,

                    - zajęcia na pływalni.

      

      

      

      

      

      

     • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego,
     • internat dla dzieci spoza Warszawy,
     • świetlicę szkolną,
     • pyszne posiłki w stołówce szkolnej.

      

      

     Ośrodek organizuje „zielone szkoły”, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki oraz wymiany krajowe z podobnymi placówkami w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Odbywają się tu  imprezy okolicznościowe i uroczystości, np. Andrzejki, bale karnawałowe, Jasełka, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uczniowie biorą udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych w piłce nożnej, siatkowej, unihokeju, osiągają wiele sukcesów również  w zawodach sportowych międzyszkolnych. Chłopcy corocznie zajmują medalowe miejsca w rozgrywkach Warszawskiej Ligi Piłki Nożnej. Uczniowie odnoszą sukcesy w Mistrzostwach Polski w pływaniu.

      

      

      

      

      

      

      

     Wychowankowie biorą udział i zdobywają wiele nagród w różnych ogólnopolskich konkursach wiedzy np. konkursie historycznym, języka angielskiego, matematycznym, odczytywania mowy z ust.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Bardzo ważną dziedzinę działalności wychowanków stanowi twórczość artystyczna. Uczniowie biorą udział w konkursach i wystawach plastycznych i teatralnych na terenie ośrodka i poza nim zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

      

      

     Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez realizację projektów edukacyjnych.

      

      

      

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie