• Historia Ośrodka

    •  

     Historia Ośrodka zawiązana jest ściśle z historią szkolnictwa dla dzieci z wadami słuchu i datuje się wcześniej niż powstanie naszego ośrodka.

     Oto ważniejsze wydarzenia:

     1952r. - powstał Ośrodek Selekcji Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Państwowym Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Zadaniem tego Ośrodka było kwalifikowanie dzieci niepozbawionych całkowicie słuchu i mowy oraz kierowanie ich do odpowiednich dla nich placówek i szkół na terenie całego kraju.

      

     1952/1953 - powstają pierwsze trzy klasy dla niedosłyszących w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych.

      

      

      

     1957/1958 - W Państwowym Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych powstaje Szkoła Podstawowa dla Niedosłyszących Nr 196.

      

      

      

      

      

      

     1958r. - Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niedosłyszących Nr 196 uzyskuje oddzielne pomieszczenie w budynku przy Al. Ujazdowskich 28, gdzie mieściło się wcześniej Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

      

      

      

      

      

     1960/1961 - Powstaje pierwsza klasa wstępna dla dzieci niedosłyszących w Szkole Podstawowej Nr 196.

      

     1 września 1972r.Dzieci niedosłyszące otrzymują nową siedzibę w Pałacu Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej 6. Jest to Zakład Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących Nr 15, w którym mieści się Szkoła Podstawowa dla Niedosłyszących Nr 196 oraz Internat.  

      

      

      

     1973r. - W Zakładzie powstaje pierwszy oddział przedszkolny dla niedosłyszących dzieci 6 - letnich.

      

     1977r. - Przedszkole zostaje wyodrębnione jako jednostka organizacyjna. Nosi nazwę Państwowe Przedszkole dla Dzieci Niedosłyszących Nr 343. Jest to pierwsze w Polsce przedszkole dla dzieci niedosłyszących. Zakład Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących przekształca się w Ośrodek dla Dzieci Niedosłyszących Nr 15, w skład którego wchodzi:

     - Państwowe Przedszkole Nr 343,

     - Szkoła Podstawowa Nr 196,

     - Internat.

      

     1983r. - Szkoła Podstawowa Nr 196 zostaje szkołą ćwiczeń dla studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

      

     1 stycznia 1984r. - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących Nr 15 otrzymuje imię prof. Ottona Lipkowskiego oraz sztandar.

      

      

      

      

      

      

      

     1997r. - Zostaje zmieniona dotychczasowa nazwa na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15.

      

     5 maja 1998r.- W Ośrodku powstaje Fundusz im. Artystki Rzeźbiarki Wiktorii Iljin, którego celem jest fundowanie aparatów słuchowych dla uczniów kończących szkołę. 

      

     10 marca 1999r. - W Ośrodku powstaje Powiatowe Gimnazjum Nr 17.

      

     2004r. - Następuje zmiana nazwy na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15, w którym mieszczą się:

     - Przedszkole Specjalne Nr 343

     - Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 196

     - Gimnazjum Specjalne Nr 153

     - Internat.

      

     2012r. – w Ośrodku zostają uruchomione pierwsze zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

      

      

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie