• Nasz patron

    •   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Otton Lipkowski urodził się 5 września 1907 roku w Człuchowie.


     W 1926 roku otrzymał świadectwo dojrzałości w Państwowym Seminarium Nauczycielskim, a 1 września rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nowomiejskiej w Tczewie. Pracy pedagogicznej poświęcił 56 lat. Studiował między innymi w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.

      

     W styczniu 1966 roku prof. Otton Lipkowski podejmuje pracę w Państwowym Instytucie Pedagogiki Społecznej zostając wychowawcą i nauczycielem młodej kadry pedagogicznej dla szkolnictwa specjalnego. W uczelni tej pracował do ostatnich dni swojego życia. Zmarł nagle 12 października 1982 roku. Jest autorem wielu prac naukowych.

      

     Profesor Otton Lipkowski był uczniem Marii Grzegorzewskiej. Studiował prace wybitnych pedagogów - teoretyków i wychowawców  Józefy Joteyko, Janusza Korczaka, Kazimierza Jeżewskiego. Szczególnie interesował się pedagogiką specjalną.

      

     Za jedną z podstawowych zasad i norm postępowania przyjął "Zasadę życzliwości".

      


      

     Portrety Ottona Lipkowskiego wykonane przez uczniów Gimnazjum - październik 2016

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie