Szukasz dla swojego dziecka z wadą słuchu lub z afazją placówki,

która zapewni mu jednocześnie kompleksową rehabilitację oraz kształcenie dostosowane do jego możliwości?

 

Szukasz miejsca, w którym z Twoim dzieckiem

pracować będą specjaliści z doświadczeniem w pracy w osobami z wadą słuchu?

 

Zapraszamy do naszego Ośrodka!!!

 

Rekrutacja w Ośrodku trwa cały rok !!!

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

2. Odpis aktu urodzenia z numerem PESEL

3. Aktualny audiogram (w przypadku dzieci z wadą słuchu)

4. Podanie o przyjęcie

5. Skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych w przypadku dzieci mieszkających poza Warszawą

6. 2 fotografie,

7. Podanie o przyjęcie do internatu (nie dotyczy dzieci mieszkających w Warszawie)

8. Orzeczenie  o niepełnosprawności

 

 

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

 

 

pedagog e-mail:  sosw15pedagog@gmail.com

Ośrodek tel. 22 831 32 09 lub osw15warszawa@wp.pl

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP

02-026 Warszawa

ul. Raszyńska 8/10 

tel. 22 822 60 47, 22 822 36 01, 22 822 06 11

 

 

Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Dział Kierowania

00-033 Warszawa

ul. Górskiego 7  

tel. 22 443 35 08

 

Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
    00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
  • 022 831 32 09
    022 831 32 00 (fax)

Galeria zdjęć