Szkoła Podstawowa Nr 196

 

Edukacja w Szkole Podstawowej skoncentrowana jest na wszechstronnym rozwoju psychofizycznym dziecka z wadą słuchu lub dziecka z afazją oraz intensywnym rozwoju mowy werbalnej.

 

Kształcenie odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z dostosowaniem do potrzeb i możliwości uczniów słabosłyszących. Każdy uczeń ma opracowywany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na każdy etap edukacyjny.

 

Pierwszym etapem kształcenia w Szkole Podstawowej jest edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3). Zajęcia zorganizowane są w sposób sytuacyjno-zadaniowy, integrując treści edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, komputerowej oraz wychowanie fizyczne. Od klasy 1 dzieci uczą się języka angielskiego.

 

 

Drugim etapem kształcenia jest nauczanie przedmiotowe (aktualnie w klasach 4-8). Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, gdzie uczniowie nabywają niezbędne wiadomości i umiejętności. Dotychczas kształcenie w szkole podstawowej zakończone było przystąpieniem do sprawdzianu w szóstej klasie dostosowanego do możliwości dzieci z wadą słuchu (słabosłyszących i niesłyszących).

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole podstawowej klasy liczą 5 - 8 uczniów. Daje to nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, skutecznego wspierania rozwoju oraz zwracania uwagi na trudności szkolne. Każdy uczeń ma zapewnione dostosowanie form i metod pracy do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zapewniamy bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju.

 

 

 

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputery, a większość także w tablice multimedialne.

 

 

 

 

Naszym uczniom zapewniamy:

 

 • wszechstronną, wielospecjalistyczną pomoc opartą na zintegrowanym systemie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych – dla każdego ucznia przygotowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,
 • systematyczną pracę nad rozwojem mowy, wzbogacaniem słownictwa i poprawną artykulacją prowadzoną przez neurologopedów i surdologopedów,
 • fachową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów z przygotowaniem surdopedagogicznym,
 • zróżnicowane  tempo nauczania w zależności od możliwości uczniów,
 • zindywidualizowane podejście do uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczniów,
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów,
 • rodzicom zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
 • możliwość korzystania z bezpłatnych podręczników,
 • dla uczniów z Warszawy możliwość korzystania z bezpłatnego transportu do szkoły i do domu,
 • dla uczniów spoza Warszawy możliwość bezpłatnego korzystania z pobytu w Internacie.

 


Wiadomości

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
  00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
 • 022 831 32 09
  022 831 32 00 (fax)

Galeria zdjęć