• Gimnazjum Nr 153

    •  

     Edukacja w Gimnazjum skoncentrowana jest na zapewnieniu uczniom wszechstronnego rozwoju zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i samodzielnego życia w świecie ludzi słyszących.

      

     Zajęcia dydaktyczne prowadzone sią w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego (obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych). Uczniowie uczą się języka angielskiego. W klasie III przystępują do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego. Arkusze egzaminacyjne są dostosowane do możliwości dzieci słabo słyszących i niesłyszących.

      

     W gimnazjum klasy liczą 5 - 8 uczniów. Daje to nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, skutecznego wspierania rozwoju oraz zwracania uwagi na trudności szkolne. Każdy uczeń ma zapewnione dostosowanie form i metod pracy do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zapewniamy bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju.

      

     Wszystkie oddziały dysponują klasami dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne dostosowane do uczniów z wadą słuchu, salę gimnastyczną i rytmiczną. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputery, a większość także w tablice multimedialne.

      

      

      

      

     Naszym uczniom zapewniamy:

      

     • wszechstronną, wielospecjalistyczną pomoc opartą na zintegrowanym systemie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych – dla każdego ucznia przygotowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,
     • systematyczną pracę nad rozwojem mowy, wzbogacaniem słownictwa i poprawną artykulacją,
     • fachową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów z przygotowaniem surdopedagogicznym,
     • zróżnicowane  tempo nauczania w zależności od możliwości uczniów,
     • zindywidualizowane podejście do uczniów,
     • zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczniów,
     • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów,
     • rodzicom zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga,
     • możliwość korzystania z bezpłatnych podręczników,
     • dla uczniów z Warszawy możliwość korzystania z bezpłatnego transportu do szkoły i do domu,
     • dla uczniów spoza Warszawy możliwość bezpłatnego korzystania z pobytu w Internacie.

      

     Absolwenci naszego gimnazjum kontynuują naukę w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych, a część także na studiach wyższych.

      

      

   • Kontakt

    • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
    • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
    • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
    • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
    • https://www.facebook.com/sosw15/
    • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
    • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
    • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • Logowanie

    • FACEBOOK