• Ośrodek oferuje:Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących w klasie i nauczycielkę siedzącą za biurkiem.

    • naukę w małych zespołach klasowych (5-8 osób),
    • fachową kadrę z doświadczeniem w nauczaniu dzieci z wadą słuchu i dysfunkcjami sprzężonymi,
    • dostosowanie form i metod nauki zgodnie z potrzebami dzieci z wadą słuchu.

    Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne:

        - logopedię,

         - terapię pedagogiczną,

         - rewalidację indywidualną,

         - muzykoterapię,

         - EEG Biofeedback

         - Integrację Sensoryczną,

         - gimnastykę korekcyjną,

         - usprawnianie ruchowe

    Stosowanie metod wspomagających: Zdjęcie przedstawia rehabilitanta z uczennicą podczas zajęć w sali.

    •      metody verbotonalnej,                                       
    •      metody W. Sherborne,
    •      metody Dobrego Startu,
    •      metody P. Dennisona,
    •      logorytmiki.

    Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania:

                   - koło matematyczne,

                   - koło polonistyczne,

                   - koło plastyczne,

                   - koło historyczne,

                   - koło biologiczno - chemiczne 

         - koło sportowe,

                   - koło teatralne

                   - koło dziennikarskie,

                   - koło fotograficzne,

                   - zajęcia na pływalni.

    • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego,
    • internat dla dzieci spoza Warszawy,
    • świetlicę szkolną,
    • pyszne posiłki w stołówce szkolnej.

     

    Ośrodek organizuje „zielone szkoły”, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki oraz wymiany krajowe z podobnymi placówkami w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu.

     

    Zdjęcie grupowe uczniów na boisku szkolnym podczas wspólnej imprezy.

    Odbywają się tu  imprezy okolicznościowe i uroczystości, np. Andrzejki, bale karnawałowe, Jasełka, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu

    Grupa uczniów w strojach sportowych na boisku szkonym.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Uczniowie biorą udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych w piłce nożnej, siatkowej, unihokeju, osiągają wiele sukcesów również  w zawodach sportowych międzyszkolnych. Chłopcy corocznie zajmują medalowe miejsca w rozgrywkach Warszawskiej Ligi Piłki Nożnej.

     

    Wychowankowie biorą udział i zdobywają wiele

    nagród w różnych ogólnopolskich konkursach wiedzy np. konkursie historycznym, języka angielskiego, matematycznym, odczytywania mowy z ust.

     

     

    Zdjęcie przedstawia puchary w gablocie szkolnej.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bardzo ważną dziedzinę działalności wychowanków stanowi twórczość artystyczna. Uczniowie biorą udział w konkursach i wystawach plastycznych i teatralnych na terenie ośrodka i poza nim zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

    Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez realizację projektów edukacyjnych.

     

     

     

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie