• Zdjęcie przedstawia tył głowy chłopca z implantem. W tle widać nauczycielkę z uczniem.

     

                  Ośrodek zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży z wadą słuchu, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z całej Polski.

     

    Strukturę Ośrodka stanowią:

    • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (od momentu wykrycia wady słuchu do podjęcia nauki w szkole)
    • Przedszkole  Nr 343 (od 2,5 r.ż. do podjęcia nauki w szkole)
    • Szkoła Podstawowa Nr 196
    • Internat

    Kształcenie prowadzone jest metodą werbalną z wykorzystaniem metod surdologopedycznych i surdopedagogicznych w ramach opracowanych dla uczniów indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych.

    W szkołach realizowane są programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów słabosłyszących, oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązującej w szkołach ogólnodostępnych. Dzieci uczą się języka angielskiego.

     

    Nadrzędnym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i samodzielnego życia w świecie ludzi słyszących. Systematyczna praca nad rozwojem mowy wychowanków, wzbogacaniem słownictwa, poznawaniem i stosowaniem właściwych form gramatycznych oraz poprawną artykulacją przynosi bardzo dobre rezultaty. Zdjęcie przedstawia nauczycielkę i uczennicę ćwiczące przed lustrem.Jednak dla zapewnienia pełnej realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele i wychowawcy w uzasadnionych przypadkach oprócz mowy dźwiękowej wykorzystują alternatywne sposoby porozumiewania się: pismo, daktylografię, język migowy (PJM) lub inne metody zgodne z potrzebami ucznia takie jak AAC, PCS, piktogramy.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie